Het Zonnevlecht chakra

Schrijfster: Usha Uppal

Het zonnevlechtchakra

Het chakra onder het zonnevlecht chakra is het navelchakra: het chakra van water, seksualiteit en emoties. In dit artikel gaan we verder met het zonnevlechtchakra, ook wel solar plexus genoemd (Sanskriet: ‘manipura’).

In dit artikel kijken we naar de verschillende thema’s en blokkades die we kunnen aantreffen in het zonnevlecht chakra. Verder bieden een klassieke yogahouding aan, en twee kundalini yoga kriya’s, zodat je je zonnevlecht chakra goed door kunt laten stromen.

Mocht je de eerste twee artikelen in de chakrareeks gemist hebben, dan kun je hier lezen over het basischakra, en hier over het navelchakra.

Thema’s van het zonnevlecht chakra

Het zonnevlechtchakra is ons krachtcentrum, en het bevindt zich ter hoogte van de maag. Net zoals de maag de voedselverdeler is voor ons lichaam, is het zonnevlechtchakra de energieverdeler. Het zonnevlecht chakra weet welke plekken een energietekort hebben en welke plekken juist overvloed hebben, en het reguleert deze.

De kleur van het zonnevlechtchakra is geel, en het element is vuur.

In ons zonnevlechtchakra vinden we onze wilskracht en daadkracht. Thema’s in het zonnevlechtchakra zijn: de verschillende rollen die we in dit leven spelen, woede, maar ook kracht, ‘ik’ leren zeggen, voor onszelf gaan staan, en actie ondernemen. In dit chakra vinden we ook ons ego: dat deel van onszelf waar we ons het meest bewust van zijn.

In je solar plexus kun je je zelfverzekerd voelen en de controle hebben over je leven. Hier kun je ook verantwoordelijkheid nemen en betrouwbaar zijn. Bij een goed stromend zonnevlechtchakra kun je met kracht opereren in je leven. Via je chakra kun je je energie richten, door middel van je wilskracht. Als het goed stroomt, dan ga je voor je levensdoel. Je stelt jezelf dan ook andere doelen, en je committeert je aan deze doelen.

Macht-onmacht

Thema’s als macht en onmacht komen vaak voor in het zonnevlechtchakra.

Soms is ons ego te klein: dan stroomt het zonnevlechtchakra niet krachtig genoeg. Het kan dan lastig zijn om ‘ik’ te zeggen, en om te doen wat iemand werkelijk zelf wil. Het is zaak om achter de oorzaken te komen van deze stagnatie in wilskracht: dit kan al ontstaan in de kindertijd.

Er kan een patroon ontstaan van slachtoffer-dader als iemand niet krachtig in het zonnevlecht chakra staat: mensen kunnen de baas gaan spelen, en gaan manipuleren. Ze voelen de ruimte die er in het zonnevlecht chakra is, en ze maken er dan gebruik van. Het kan een thema zijn in iemands leven om in de eigen kracht te gaan staan, om de autonomie te claimen, en om verantwoordelijkheid te nemen over het eigen leven.

Als macht en onmacht een thema zijn in iemands leven, dan kan het heilzaam zijn om te kijken naar de onderliggende factoren en patronen die hier een rol in spelen. Is er vroeger sprake geweest van manipulatie door anderen, moest iemand steeds vechten om te overleven, is iemand niet gezien vroeger waardoor diegene nu niet voor zichzelf op kan komen? Het kan een thema zijn dat jaren of decennia doorloopt in een leven: soms worstelen we een heel leven met een bepaald thema. Dat betekent niet dat wij eraan overgeleverd zijn; we kunnen op allerlei manieren werken aan blokkades in onze chakra’s en ze helen.

Vuur-woede

Het element dat bij dit chakra hoort, is vuur. Vuur kan ijs tot water laten smelten, en water laten verdampen. Zo kan het vuur in ons zonnevlechtchakra ook ons innerlijk vuur aanwakkeren, en zo kunnen we actie ondernemen in de buitenwereld. Vuur kan instigeren en warmte brengen, maar ook vernietigen. Het is zaak om met beleid met het vuur in het zonnevlechtchakra om te gaan. Woede kan ook vernietigend zijn; zo kan het voelen, en woorden kunnen ook kwetsen en relaties kapot maken. Aan de andere kant is ons vuur ook onze kracht. Regulering is belangrijk: we dienen verantwoordelijk met deze grote kracht om te gaan.

Het zonnevlechtchakra ligt tussen het chakra van de emoties (navelchakra) en het chakra van de liefde (hartchakra). Bij een disbalans in het zonnevlechtchakra kan het raadzaam zijn om eens te gaan kijken bij deze twee chakra’s: is er misschien sprake van een pijnlijke intieme plek in het navelchakra die is aangeraakt, of komt er woede voort uit het niet gezien of begrepen worden door de ander in het hartchakra?

Het kan ook zo zijn dat culturele overtuigingen een sterk zonnevlechtchakra in de weg staan: een krachtig zonnevlechtchakra kan in sommige culturen bijvoorbeeld voor vrouwen afgedaan worden als te mannelijk, en als te bedreigend voor mannen. Door je bewust te worden van jouw innerlijke kracht, kun je ook bewuster keuzes maken in je leven.

Het is ook belangrijk om bij het kiezen van een partner te kijken of je persoonlijke kracht aansluit bij de ander. Voelt iemand zich geïntimideerd door jou, of kun je samen wel vlammen? Misschien heb je al een partner, en merk je dat er op het niveau van het zonnevlecht chakra nog wel wat werk te verzetten is. Het zonnevlecht chakra is yang/mannelijk: het richt zich naar buiten, net zoals woede. Het navelchakra is yin/vrouwelijk: het slaat juist naar binnen. In de relationele sfeer speelt dit patroon vaak een rol tussen mannen en vrouwen. Door je bewust te worden van wat er speelt in het zonnevlecht chakra, kun je de communicatie met anderen verbeteren en beter begrijpen wat er gebeurt in de interactie met anderen.

Hieronder geven we de link van een video waarin je de kundalini yoga vuurademhaling kunt leren, waardoor je het vuurtje in je zonnevlecht mooi kunt laten branden en voor je kunt laten werken.

Actief-passief

Soms is er sprake van een disbalans tussen actief en inactief zijn. We kennen het allemaal wel: mensen die veel te veel doen en niet rustig kunnen zijn, die veel te veel tegelijk aanpakken, en opbranden, een burn-out krijgen. Misschien zijn we het zelf wel. In dat geval hebben we ons motortje, ons vuurtje, te hard laten draaien gedurende een aanhoudende periode.

Of er is juist sprake van lethargie, van te weinig actie: mensen die alleen maar dromen en wensen, misschien klagen en blijven hangen in slachtofferschap, en die er niets lijken te doen.

In beide gevallen is er sprake van een ietwat verstoord ritme in het zonnevlechtchakra: het wiel draait te snel of te langzaam. Hieronder geeft Guru Gian een kriya waarmee je zowel het zonnevlecht- als navelchakra beter kunt reguleren.Blokkades in het zonnevlecht chakra overwinnen

Gezond leven, coaching, kundalini yoga, het maken van lange wandelingen, gesprekken met mensen die we vertrouwen: het kan allemaal helpen om te helen. Onderaan dit artikel staan kundalini yoga oefeningen, en een klassieke yogapose, waarmee je je zonnevlecht optimaal kan laten stromen en eventuele blokkades kunt opheffen.

Zoals eerder benoemd: soms vergt het veel toewijding om een blokkade op te heffen. We hebben soms het gevoel slechts millimeters vooruit te komen, en opeens is daar een sprong. Soms fietsen we door het leven, en in een andere fase lijkt het wel alleen maar ploeteren. Het kan helpen om terug te kijken op wat we allemaal al bereikt hebben, en welke stappen of stapjes we al gezet hebben.

Het pad van yoga, in het specifiek kundalini yoga, helpt ons om te groeien en om onze blokkades te overwinnen. We groeien op alle niveaus en worden ons meer bewust van onszelf: lichamelijk, mentaal, emotioneel, en spiritueel.

Klassieke yogapose voor het zonnevlechtchakra

De zittende twist (Sanskriet: ‘Ardha Matsyendrasana’, Halve Meester van de Vissenhouding) zorgt ervoor dat je je rug, schouders, heupen en nek rekt, en dat de spieren en gewrichten in je rug soepeler worden. Na deze oefening zul je merken dat je rug ontspannen en ruim aanvoelt.

  • Begin zittend in de ‘stokhouding’ (Dandasana): je zit op je billen, met de benen gestrekt voor je.
  • Buig nu je linkerbeen, en leg je rechtervoet naast je linkerheup. Zorg ervoor dat je op je beide zitbotjes blijft zitten en dat je rug lang blijft. Bij de een zal de hiel de heup raken, bij de ander zal de voet op een afstand van de heup blijven liggen.
  • Kruis nu je rechterbeen over je linkerbeen, en zet je rechtervoet naast je linkerknie. Je rechterknie wijst nu omhoog. Kijk hoe ver je wilt gaan; blijf voelen of je nog op je zitbotjes zit en of je rug lang is. Misschien staat je voet niet bij je linkerknie, dat geeft helemaal niet. Het gaat erom dat je de pose correct uitvoert, en niet hoe ver je daarin kunt gaan.
  • Als het lastig is om je benen over elkaar te zetten, dan kun je het onderste been gestrekt houden.
  • Zet je rechterhand nu achter je op de grond (zover je kunt, zolang je rug gestrekt blijft en je op je zitbotjes blijft zitten).
  • Adem in, strek je linkerarm omhoog, en sluit je linkerarm om je rechterknie.
  • Adem uit, terwijl je met je torso meer naar rechts draait. Kijk indien mogelijk over je rechterschouder.
  • Bij elke inademing probeer je iets verder te draaien (niets forceren), en bij elke uitademing probeer je je rug langer te maken).
  • Doe dit 5-7 ademhalingen.
  • Ga bij de laatste uitademing rustig uit de houding, en wissel van kant.

Kundalini yoga kriya’s voor het zonnevlechtchakra

De video’s over het zonnevlechtchakra zijn al aan bod gekomen; hier zetten we ze even op een rijtje voor je.

In deze video laat Guru Gian je een effectieve kundalini yoga kriya zien waardoor zowel je navelchakra als je solar plexus mooi zullen gaan stromen.

In deze video leer je de kundalini yoga vuurademhaling waarmee je je zonnevlechtchakra mooi kunt laten stromen.

Je kunt na de oefeningen de tijd nemen om te kijken wat het effect op je zonnevlechtchakra is. Probeer de oefeningen een tijdje te doen, zodat je de werking ervan echt kunt integreren in je hele systeem.

Kundalini yoga en de chakra’s

Zoals je waarschijnlijk wel weet, spelen de chakra’s een grote rol binnen kundalini yoga. De kriya’s werken gericht op de afzonderlijke chakra’s. Door kundalini yoga te beoefenen, raak je meer thuis in de wereld van de chakra’s. Je leert ze voelen, en je leert hoe je de energie binnen de chakra’s kunt reguleren waardoor ze steeds meer voor je gaan werken.

Als je meer wilt leren over de chakra’s, dan kun je kijken op de website van Guru Gian: er zijn online lessen en opleidingen, workshops, teacher trainings, coaching sessies, en nog meer.

Guru Gian houdt zich al vele jaren bezig met yoga, in brede zin, en specifiek met kundalini yoga. Hij is ook als coach en yoga-expert actief in het bedrijfsleven.

De Kundalini Yoga Club wenst je heel veel succes met jouw reis door de chakra’s! Volgende week gaan we verder met het meest centraal gelegen chakra: het hartchakra.

Sat namOver de schrijver
Reactie plaatsen