Het Keelchakra

Schrijfster: Usha Uppal

Het keelchakra

Het chakra onder het keelchakra is het hartchakra: het chakra van de liefde. In dit artikel gaan we verder met het vijfde chakra: het chakra van de communicatie en expressie, namelijk het keelchakra (Sanskriet: ‘Vishudda’). We kijken naar de verschillende thema’s en blokkades die we kunnen aantreffen in het keelchakra. Verder bieden we enkele kundalini yoga kriya’s aan, zodat je je keelchakra nog mooier kunt laten stromen.

Mocht je de eerste vier artikelen van deze chakrareeks gemist hebben, dan kun je hier lezen over het basischakra, hier over het navelchakra, hier over het zonnevlechtchakra, en hier lezen over het hartchakra. 

Thema’s in het keelchakra

Het keelchakra ligt ter hoogte van ons strottenhoofd in onze keel, en is verbonden met onze schildklier. De chakra’s die hoger dan het hartchakra liggen (het keelchakra, voorhoofdchakra en kruinchakra), zijn de transpersoonlijke chakra’s. In deze chakra’s spelen thema’s die voorbij gaan aan de thema’s in de lager gelegen chakra’s, die meer met ons ego, ons lichaam en identiteit te maken hebben. De transpersoonlijke chakra's hebben meer te maken met groepsbewustzijn, je visie, verbonden voelen met alles wat er is, bijvoorbeeld.  

Het element in dit chakra is ether, en de kleur lichtblauw. De edelsteen aquamarijn werkt helend in op het keelchakra. 


Het keelchakra ligt dicht bij het hart. Onze keel is een soort graadmeter van hoe we ons voelen. Denk maar eens aan een brok in je keel of slikken bij slecht nieuws. Soms kuchen en hoesten we op moeilijke momenten: de keel reageert op de gevoelens in ons hart. Onze ademhaling kan ook hoog zitten, als we ons angstig voelen of gespannen zijn. 


Dit chakra reageert ook op veranderingen. Als je een andere richting inslaat in je leven, dan kun je last van je keel krijgen. Het keelchakra voelt de veranderingen als eerste aan in je energiesysteem.

Communicatie

Het hartchakra gaat over communicatie - met jezelf en met anderen. Je kunt hierbij denken aan communicatieve vaardigheden, zoals spreken en een boodschap goed over kunnen brengen. Als iemand te snel, te veel praat, te hard of te zacht, monotoon, of overdreven praat, dan heeft dat vaak een onderliggende oorzaak die we in het keelchakra kunnen vinden.

Communicatie gaat ook om het vermogen om te luisteren: naar anderen en naar jezelf. Hier hoort bij het verlangen om gehoord te worden ook bij: zijn we vroeger als kind gehoord, worden we nu gehoord? Luisteren we eigenlijk wel naar onszelf? In het keelchakra kunnen we luisteren naar onze innerlijke stem, en naar ons hart. Soms horen we niet goed, of we hebben oorpijn: wat willen we niet horen, wat is pijnlijk voor ons?  

Onze persoonlijke waarheid

In het keelchakra kunnen we ervaren wat voor kracht er ligt in het spreken van onze waarheid. We kunnen via dit chakra aangeven wat we voelen en denken, en wat belangrijk voor ons is. Als we ons daarin vrij voelen, dan schept dat ruimte in onze keel en borst, en ons hart gaat open. In culturen waar veel censuur heerst, praten de mensen meestal niet veel: het is niet veilig, er is geen ruimte om te eigen waarheid te uiten. Het kan generaties duren voordat mensen weer durven praten.

Derde oor

Bij het navelchakra vinden we de heldervoelendheid, bij het voorhoofdchakra de helderziendheid, bij het kruinchakra de helderwetendheid, en bij het keelchakra de helderhorendheid. Om die reden wordt het keelchakra ook wel het 'derde oor' genoemd. Helder kunnen waarnemen via de zintuigen betekent eigenlijk intuïtief waarnemen: je voelt aan, weet, hoort, of ziet de werkelijkheid die achter het fysieke ligt. 

Misschien ben je helderhorend, en ben je heel gevoelig voor geluiden. Of misschien hoor je de waarheid achter de woorden die iemand spreekt. 

Muzikaliteit, zelfexpressie
In het keelchakra zit ook je muzikaliteit en je vermogen om je uit te drukken. Dit is het chakra van de kunsten en creativiteit: muziek, dans, beeldende kunst, poëzie, de schrijfkunst etc. Muzikaliteit heeft alles te maken met gehoor, en dans ook.  

Je stem

Zingen hoort ook bij het keelchakra. Hier kun je je eigen stem vinden, en dat kan therapeutisch doorwerken. Je kunt door te zingen jezelf uiten. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend: de een zingt de hele dag door, de ander is geblokkeerd en durft het niet. Door te zingen kun je je eigen stem vinden en je eigen kracht voelen. Dat kan opluchten, als je iemand bent die zichzelf niet makkelijk laat zien, bijvoorbeeld.

Zingen heeft alles met ademhaling te maken. Iedereen die zich verdiept heeft in zingen, weet dat ademhaling belangrijk is tijdens het zingen. Als je ademhaling te hoog zit, dan kom je adem te kort tijdens het zingen en dat hoor je. Ademen vanuit je buik, vanuit je basis, dat werkt heel goed als je zingt. Lucht, adem, heeft met de longen en het hart te maken, in het hartchakra. Zo zien we dat het keelchakra nauw verbonden is met het hartchakra. 

Oordelen

In het keelchakra oordelen we soms ook over onszelf en anderen. We hebben misschien wel een geïnternaliseerde ouder in ons zitten, die oordeelt over ons en anderen. Er kunnen verschillende stemmen in ons hoorbaar zijn: die van onze ouders, onze familie, leraren, predikanten, bijvoorbeeld. De oordelen kunnen diepgeworteld zijn, en ons belemmeren om ons eigen stem te vinden en te uiten. Als je je bewust wordt van deze oordelen en ze laat gaan/teruggeeft aan de mensen waar ze bij horen, dan kun je steeds meer open gaan staan voor andere meningen, en uitdrukking geven aan wat jij werkelijk belangrijk vindt.  

Klank

Klank is vibratie, en vibratie is energie. Energie altijd in beweging, en resoneert met ons. Wij bestaan ook uit energie, en we kunnen de vibraties voelen die in ons bewustzijn resoneren. Via klankschalen kunnen we helende klanken opvangen: de vibraties werken in op ons energiesysteem. We kunnen ons ‘derde oor’ open zetten, en de klanken binnen laten komen en ons ermee zuiveren. Elke klank heeft weer een andere betekenis. Net zoals mantra’s, zijn klankschalen afkomstig uit het oude India, vanwaar het ook verspreid is, via het Boeddhisme, in andere delen van Azië, en uiteindelijk de hele wereld.

Het kan heilzaam voor het keelchakra zijn om te werken met klankschalen: om een concert bij te wonen, om klankschalen te kopen, of om een sessie met klankschalen te ondergaan. 

Kundalini yoga en heling in het keelchakra

Kundalini yoga biedt vele manieren om het keelchakra beter te laten stromen, en om blokkades te overwinnen. Hieronder bespreken we de manieren waarop jij aan de slag kunt gaan. 

Kundalini yoga en mantra's 

Mantra's spelen een grote rol in kundalini yoga. De Kundalini Yoga Club biedt een Mantra cursus aan: Mantra als Medicijn.

De cursus: ‘Het woord mantra is Sanskriet en is opgebouwd uit twee delen: ‘man’ (denken/geest) en ‘tra’ (instrument of hulpmiddel). Bij een mantra wordt er gebruikgemaakt van stemgeluid om het bewustzijn te veranderen. Door het chanten van een mantra ontstaat er een vibratie, die pure energie is. Aangezien alles energie is, resoneert dit vervolgens met het Universum en de wereld om ons heen. Er wordt bij een mantra gebruikgemaakt van klanken, maar ook van gebeden en iedere mantra kent zijn eigen intentie en uitwerking. 

Mantra’s kunnen invloed hebben op ons lichaam en wat we aantrekken. Bijvoorbeeld voorspoed. Maar ze kunnen ook invloed hebben op onze emoties. In Kundalini Yoga zijn de meeste mantra’s in Gurmukhi, een heilige Indiase taal. Deze mantra’s bevatten de vibraties van vrede, voorspoed, connectie en nog vele andere positieve uitwerkingen. Ze staan bekend om hun effectiviteit en impact. Zelfs als de betekenis van de woorden niet bekend is bij de yogi.’

Dit is wat je leert bij de cursus ‘Mantra als medicijn’: 

 • Leren wat mantra's voor je doen
 • Hoe je kiest welke mantra je kunt gebruiken in bepaalde sleutelmomenten
 • Welke mantra's je kunt gebruiken voor:  angsten, negatieve gedachten, relaties, financiën, ademhaling, familie en healing.
 • Je gaat aan de slag met innerlijke patronen met behulp van mantra's
 • Je leert de achtergrond van de verschillende mantra's 
 • Hoe je mantra's als hulplijn kunt inzetten
 • Je ervaart meer rust en kracht
 • Je ontwikkelt je verbinding met je ziel
 • Tips over zingen en waarom dit zo goed voor je is
 • Je verbinden met je innerlijke kind

Sat nam

De mantra ‘Sat nam’ staat centraal binnen kundalini yoga, en wordt ook wel als begroeting gebruikt. ‘Sat’ betekent ‘waarheid’, en ‘nam’ betekent ‘naam/identiteit’. ‘Sat nam’ betekent ‘de waarheid is mijn identiteit’, wat je op kunt vatten als het zoeken en vinden van je hoogste persoonlijke waarheid. Je kunt via deze mantra je werkelijke identiteit ontdekken, en daarmee ook persoonlijke bevrijding en innerlijke vrede.

Deze mantra wordt vaak aan het einde van een kundalini yogales gechant, ter afsluiting. De mantra wordt ook wel als onderdeel van een kriya gechant, om de chakra’s te openen en om verbinding te maken met universele liefde en licht. 

Kundalini yoga en heling door groepsbewustzijn

In kundalini yoga zingen (‘chanten’) we vaak mantra's samen. Het zingen in een groep heeft een krachtige werking op ons, het verbindt ons. Door samen te chanten worden we opgetild, ons hart gaat open, en we voelen ons verbonden met het leven om ons heen. Emoties die loskomen kunnen makkelijk door de groep gedragen worden; we mogen het laten gaan als we daar klaar voor zijn. Het kan goed werken om blokkades op te geven op een non-verbaal niveau: we hoeven niet te praten, het stroomt vanzelf weg.

We chanten tijdens een kundalini yogales bijvoorbeeld, of tijdens kundalini yoga retraites. Het kan kort zijn, of juist lang. Tijdens de kundalini yoga teacher trainingen van Guru Gian komen mantra’s ook uitvoerig aan de orde.

Hoe je mantra’s ook toepast in je eigen leven: het is een prachtige manier om je keelchakra te verruimen. Je kunt ook simpelweg mantra’s opzetten via muziekkanalen zoals Spotify of Youtube. 

Je eigen kundalini yoga practice

Je kunt ook je eigen kundalini yoga practice gaan ontwikkelen, en je steeds meer bewust worden van de chakra’s. De kriya’s werken in op specifieke chakra’s, en er zijn ook sequences die zich richten op specifieke chakra’s. Zo kun je de blokkades in je chakra’s langzaam maar zeker helen.

Het mooie is dat je door kundalini yoga te beoefenen gebruikmaakt van alle helende technieken en yogastijlen zoals mediteren, het zingen van mantra’s, het uitvoeren van asana’s (yogahoudingen), mudra’s (handgebaren), pranayama (ademhaling) en visualisaties.

Kundalini yoga kriya’s voor het keelchakra 

Hier volgen enkele kundalini yoga kriya’s ter ondersteuning van het hartchakra. De kriya’s helpen je om je hartchakra te openen, om je daarin krachtig en zelfverzekerd te voelen. Gevoelens die dat belemmeren kunnen daarin meegenomen worden en opgelost worden, zodat je hartchakra mooi kan stromen.

 • Deze video: Een korte kriya voor de nek en de schildklier. Je nek is de verbinding tussen lichaam en geest. Altijd goed om die verbinding te versterken. Verder kan je deze kriya doen als je voelt dat je keelchakra niet helemaal open is of als je wilt werken aan je schildklieren.
 • In deze video zing je een mantra om je keelchakra te openen. Het is de video die hoort bij de Chakra Challenge. Je krijgt extra informatie aangeboden over het keelchakra. 
 • In deze video begeleidt Guru Gian je in een meditatie die speciaal voor het openen van je keelchakra bedoeld is. 

Coaching door yoga-expert Guru Gian

Guru Gian biedt een Transformatie Coachingsessie aan van negentig minuten. Jasper (Guru Gian) gaat met jou kijken wie je ten diepste bent, wat je tegenhoudt, en wat je werkelijk wilt. Daarna maakt hij met jou een actieplan met drie concrete stappen. Dit kan net het steuntje in je rug zijn dat je nodig hebt, om steviger te gaan staan en om jouw keelchakra beter te laten doorstromen. 

Meer weten, lessen of opleiding volgen?

 • Je kunt online lessen volgen bij Kundalini Yoga Club, waarbij je kunt kiezen uit de 250 lessen die bij jou en jouw behoeften passen. 
 • De Kundalini Yoga Club biedt wekelijks een gratis meditatie en kriya aan.
 • Kijk hier voor coaching opleidingen en sessies, teacher trainingen en retraites door Guru Gian.

We hopen dat je dit artikel met plezier gelezen hebt, en dat je keelchakra volledig tot bloei komt. 

Sat nam

kaarsen mantra acknowledge accept receive

Over de schrijver
Reactie plaatsen