Kundalini yoga en het dragen van witte kleding

Kundalini yoga en het dragen van witte kleding

Schrijfster: Usha Uppal 

Waarom wordt er vaak door kundalini yoga beoefenaars vaak witte kleding gedragen? Is dat verplicht als je mee wilt doen met een kundalini yoga les? Het zijn vragen die – terecht – vaak gesteld worden door mensen die in contact komen met kundalini yoga. 

In dit artikel geven we de antwoorden. We duiken in de wereld van kleuren, hun werking en betekenis. Aan het einde van het artikel weet je waarom de kleur wit zo graag gedragen wordt door beoefenaars van de kundalini yoga. En misschien wil je het zelf ook wel eens proberen.


Kleuren en culturen

Veel kleuren zijn cultureel bepaald. Zwart bijvoorbeeld, duidt in het Westen onder andere op rouw en weduwe of weduwnaar zijn. In het Westen is wit de kleur die de bruid draagt op haar bruiloft. Wit is de kleur van de lelie, die de onbevlekte ontvangenis binnen het Christendom symboliseert. Bij ons symboliseert de kleur wit dan ook reinheid, maagdelijkheid en zuiverheid. Of de witte duif die vrede symboliseert. 

Maar in India bijvoorbeeld, is niet zwart, maar juist wit de kleur die gedragen wordt als een dierbare overleden is. Weduwen dragen witte kleding, geen zwart, zoals je dat in Zuid-Europa ziet. En Indiase vrouwen dragen op hun bruiloft rood, in plaats van wit. Rood heeft in Europa juist de betekenis van passie, woede en ook liefde; een bruid draagt meestal geen rood in Europa. Zo zie je dat de culturele betekenis van kleuren verschilt per land of werelddeel.

kleuren en culturen witte duif


Kleuren in spirituele en godsdienstige geloofsgemeenschappen

Het is vrij gangbaar binnen geloofsgemeenschappen of spirituele stromingen om bepaalde kleuren te dragen. Zo droegen monniken in de Middeleeuwen meestal bruine gewaden. Volgelingen van Bhagwan droegen een tijdlang oranje kleding en daarna bordeaux rood (‘maroon’). Boeddhistische monniken dragen vaak ook bordeauxrood, of oranje. Deze kleuren hebben een betekenis, en de dragers ervan werden hierdoor ondersteund in hun ascese, hun gebeden en meditaties. 


Emoties en kleuren

Je hebt het vast wel ervaren hoe kleuren op je emoties inwerken. Je voelt je waarschijnlijk zachter dan je roze draagt, en vol zelfvertrouwen als je geel draagt. Kleuren zijn manifestaties van energie, net als emoties, en ze kunnen elkaar versterken. 

Binnen de kundalini yoga is gekozen voor het dragen van wit, omdat het alle kleuren in zich draagt van het kleurenspectrum en neutraal is. Zo ben je niet ‘gekleurd’ in je emoties tijdens het beoefenen van de kundalini yoga. 

Zoals Yogi Bhajan zei:

“Colors create an uncontrollable action in your subconscious mind of inspiration, productivity, and expansion. Colors have an effect on consciousness. We wanted to develop a very fast, progressive, spiritual, and technical method of all the colors, so we have adopted the one color of the seven colors, which is white.”Wit en het licht

Wit wordt geassocieerd met helderheid. Het maakt deel uit van de dualiteit zoals we die hier op aarde kennen: yin-yang, licht – donker, vrouwelijk – mannelijk, dag – nacht, en ga zo maar door. Licht is ook de tegenhanger van schaduw: zodra er licht geschenen wordt op onze schaduw, verdwijnt deze laatste, dan is er geen dualiteit meer. Het is een krachtige kleur die het duister tot licht kan transformeren.

Wit wordt ook geassocieerd met de zon die straalt en alles verlicht. Het duister heeft geen bron; het kan zelf niets, het kan geen duister schijnen. Het kan alleen het licht overschaduwen, maar zodra het licht weer schijnt, zal het duister wijken. Metafysisch gezien is het licht proactief, en het duister reactief. Het licht bevat alle kleuren, terwijl zwart geen kleur is. Op zich dus geen gekke kleur om te dragen, en misschien voel je je ook lichter als je wit draagt.

Wit wordt ook gezien als onze bron, het licht van waaruit alles geschapen wordt. Net zoals in wit alle kleuren bevat zijn. In dit licht (pun intended) kunnen we stellen dat de kleur wit ook staat voor heelheid, en voor compleet zijn. Mooi toch, als je door een kleur te dragen alle kleuren in je draagt en je heel voelt?


Kleuren in de aura en chakra’s

Als je er vanuit gaat dat we niet alleen een fysiek lichaam hebben, maar ook een subtiel lichaam, dan kun je gaan kijken naar de kleuren van dat subtiele lichaam. Je aura is het elektromagnetisch veld om je heen, je bescherming en privédomein. De energie in de aura manifesteert zich via kleuren, en deze hebben ook een betekenis. Binnen de kundalini yoga worden de kleuren in de aura geneutraliseerd door het dragen van wit. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat er rust en stabiliteit in de aura gebracht wordt. Dit komt de werking van de meditaties en kriya’s van kundalini yoga ten goede.


Chakra's


De chakra’s zijn de energiecentra in je lichaam die bepaalde functies bezitten en corresponderen met de klieren in je lichaam. De zeven chakra’s hebben de kleuren van de regenboog. Het laagst gelegen chakra – het basischakra – is rood, en het hoogst gelegen chakra – het kruinchakra – is paars. Het basischakra gaat over ons fysieke bestaan, en het kruinchakra juist over ons spirituele bestaan. De chakra's daartussen hebben weer andere betekenissen. Alle kleuren zijn vertegenwoordigd in de zeven chakra’s, net zoals wit alle kleuren in zich draagt. De kleur wit brengt alle chakra’s in balans, waardoor ze zo goed mogelijk kunnen stromen.


Zuivering


Je kunt het stromen van de chakra’s zien als een rivier: om schoon te blijven moet de rivier kunnen blijven stromen. Als het water dichtslibt, door vuil of andere externe elementen, dan kan de rivier zichzelf niet meer reinigen en wordt het water vuil. Het trekt dan ongedierte aan, en dat kan weer andere gevolgen hebben. Kortom, het is van belang dat we ons energiesysteem schoon houden. Door wit te dragen, zoals binnen kundalini yoga veel gedaan wordt, houd je je aura en chakra’s schoon. En je houdt jezelf ook letterlijk schoon, want witte kleding wordt natuurlijk snel vies. Je wordt extra oplettend door het dragen van wit. 

heldere witte kleuren bij kundalini yoga


Kundalini yoga en de chakra's


Door het beoefenen van kundalini yoga gaan de chakra’s beter stromen: afvalstoffen worden afgevoerd en blokkades worden opgeruimd. De meditaties en de kriya’s helpen je om je focus te houden en rustig van binnen te worden. Je voelt je energieker en krachtiger, en meer in balans. Je zult ook gevoeliger worden en steeds meer behoefte krijgen aan balans, positiviteit en een gezonde leefstijl. Je vermogen om energie waar te nemen wordt ook vergroot, naarmate je verder komt in kundalini yoga.

Naarmate je meer in contact komt met je energiesysteem, wordt je je ook meer bewust van het effect dat kleuren op je hebben. Binnen de kundalini yoga wordt het effect van kleuren op je welzijn erkend, en wordt het ook gebruikt als middel om de heilzame effecten van de kundalini yoga nog beter op je in te laten werken, zoals het dragen van wit. 


Kundalini yoga en wit

Volgens Yogi Bhajan, grondlegger van de kundalini yoga, vergroot de drager zijn of haar aura door het dragen van wit. Hierdoor wordt de aura krachtiger, en kan de drager van de witte kleding meer bij zichzelf blijven. Als je wit draagt, dan krijg je meer ruimte waarbinnen je jezelf kunt zijn en dat betekent dat de energieën om je heen wat meer op een afstand blijven. Dit helpt je om je balans te houden, om evenwichtig te blijven. Het is als het ware een neutrale buffer die je ook op kan tillen. Want wit bestaat uit alle kleuren van het kleurenspectrum en heeft energetisch gezien een hoge vibratie. 

Emoties van andere worden weerkaatst door de witte kleur, waardoor de drager van de witte kleding niet makkelijk uit evenwicht gebracht kan worden. Wit heeft dus ook een beschermende functie heeft.

Wit is ook de kleur van het nieuwe, van een onbeschreven blad: niets in ingevuld. Deze neutrale staat van bewustzijn maakt dat de drager van wit ontvankelijk is en niet subjectief. Dit zorgt voor een zo goed mogelijke beoefening van kundalini yoga.

Omdat wit een beschermende functie heeft voor je aura, kun je meer bij jezelf blijven en naar binnen gaan. Dit komt van pas bij het beoefenen van kundalini yoga omdat het je kan helpen bij de meditaties: je kunt je gedachten en gevoelens makkelijker laten voor wat ze zijn, en je concentreren op je diepere zelf.

Als je stevig geworteld bent in jezelf, in je witte kleding, dan beïnvloedt dat ook de manier waarop anderen je benaderen. Wit helpt je om je eigen krachtige zelf te zijn, en dat voelen mensen aan. Ze maken vanuit een hoger niveau contact met je omdat je een hoger bewustzijn uitstraalt.

Kundalini yoga in witte kledij


Kundalini yoga en wit: een vrije keuze 

De witte kleur die gedragen wordt voor veel beoefenaars binnen de kundalini yoga vormt geen verplichting: ieder voor zich kan beslissen om het wel of niet te dragen. Iedereen is vrij om dat te beslissen, en niemand wordt daar op afgerekend. In die zin is kundalini yoga vrijer dan geloofsgemeenschappen en spirituele stromingen. Kundalini yoga is niet dogmatisch: er zijn geen voorschriften, je mag zelf bepalen hoe je yoga practice eruit komt te zien. Kundalini yoga is dan ook geen sekte of geloofsgemeenschap; het is een effectieve vorm van yoga waardoor lichaam en geest in balans kunnen komen. En het is voor velen een manier van leven, ieder op zijn of haar unieke levenspad.

Na het lezen van dit artikel ken je de beweegredenen van kundalini yoga beoefenaars om witte kleding te dragen. Je zou het eens kunnen proberen, kijken hoe het voelt, en of je verschil merkt tijdens de kundalini yoga. Als het niet voor je werkt, dan kun je het altijd nog een tijd later opnieuw proberen. 

We hopen dat dit artikel je waardevolle informatie verschaft heeft, en we wensen je heel veel succes op het bewandelen van je levenspad.


Meer weten over wat kundalini yoga juist is en hoe het werkt? Lees dan zeker dit artikel

Wil je het graag zelf ondervinden? Dan is de kundalini yogi 1.0 online basistraining een absolute aanrader. 


Over de schrijver
Reactie plaatsen